Joskus sen vain tuntee,

tästä tulee hyvä (työ)päivä.

Olo on innostunut ja energinen, jopa malttamaton.

Tuntuu siltä, että on ihan päivän selvää mitä pitää tehdä seuraavaksi, mihin tällä kaikella pyritään ja miksi. Ympärillä on tiimi, johon voi luottaa täydellisesti ja joka luottaa takaisin. Oma hyvinvointi on hallussa ja asiat elämässä kohdallaan niin, että tähän voi oikeasti panostaa juuri nyt.

Tällainen tunne liittyy useimmilla meistä joihinkin hetkiin työelämässä. Osalle näitä hetkiä tulee kohdalle useammin, toisille ei juuri koskaan. Noita tunnelmia kuvaa englannin kielen termi engagement.

Kun tunne on tämä, on läsnä lukuisia positiivisia tekijöitä. Paikalla on engagementin molemmat komponentit, innostus ja sitoutuminen, siinä missä psykologinen turvallisuuden tunne ja itseohjautuvuuskin. Vähän kuin koossa olisi Marvellin supersankareiden ydinryhmä.

Koronan keskellä entistä tärkeämpää

Elämme keskellä yhtä suurimmista työelämän murroksista. Nyt jos koskaan on hyvä varmistaa, että kaikilla on selkeä kuva siitä mihin ollaan matkalla, keskinäinen luottamus on kohdallaan ja hyvinvointi on riittävällä tasolla.

Tiedätkö sinä mikä teidän tilanteenne on? Otetaanko siitä yhdessä selvää?

Sovitaan tapaaminen

Me autamme teitä ymmärtämään

Kartoituksemme esittää kolmekymmentä väittämää, joiden perusteella hahmotamme lähtötilanteenne.

Onko suunta selkeä?

Kuinka selkeästi teillä hahmotetaan se, mitä pyritään saamaan aikaan ja miksi? Onko tuottamanne asiakashyöty selkeä? Ovatko työntekijöidenne roolit, heidän vahvuutensa ja yhteiset tulevaisuuden kehitystavoitteet linjassa keskenään? Eli onko strategia selkeä ja koetaanko se motivoivana.

icon-checkmark-circle_1
icon-checkmark-circle_1

Millainen luottamus teidän organisaatiossanne vallitsee? Luottavatko kollegat toisiinsa ja ympäröivään organisaatioon? Kokevatko kaikki, että heihin luotetaan? Voiko mielipiteensä sanoa arastelematta? Eli onko teillä edellytykset olla oppivaorganisaatio.

Psykologinen turvallisuus

Miten teillä jaksetaan?

Miten teillä esiintyy stressiä ja kuormitusta? Kuinka tuette palautumista sekä tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä? Millaista roolia kiire näyttelee teidän organisaatiossanne? Hyvinvoinnin rooli korostuu erityisesti muutostilanteissa.

icon-checkmark-circle_1

Korona tarjous

Juuri nyt on entistä tärkeämpää hahmottaa millainen tilanne organisaatioissa vallitsee hyvinvoinnin, luottamuksen ja tavoitteiden selkeyden osalta. Koska meidän missiomme on kehittää mahdollisimman monessa työympäristössä edellä mainittuja tekijöitä, olemme rakentaneet tähän hetkeen sopivan paketin ja erikoistarjouksen.

ota yhteyttä,
SAAT TARJOUKSEN

Kartoituksen analysointi tarjoaa oivalluksia

Mitkä tekijät teillä rakentavat ja mitkä potentiaalisesti nakertavat työelämäkokemusta?

Engagement, NPS ja sosiaalinen tartunta

Analysoimalla tarkemmin vastauksianne, saamme selkeän kuvan siitä, mikä teitä innostaa ja mikä harmittaa. Eli mistä asioista puhutaan positiiviseen sävyyn ja mistä ei ihan niin positiivisesti. Tämä määrittää sen, millainen tunnelma teillä tarttuu tekijältä toiselle.

icon-checkmark-circle_1
icon-checkmark-circle_1

Oivalluksia syntyy valtavasti vertailtaessa eri tiimejä ja eri rooleissa työskenteleviä ryhmiä keskenään. Tällöin tunnistetaan tehokkaasti sisäisen oppimisen ja ristiin pölyttämisen paikat, jotka mahdollistavat nopeita muutoksia parempaan.

Roolin ja tiimin vaikutus

Korrelaatiot ja suhteet

Analyysimme viimeisenä kulmakivenä tutkimme eri tekijöiden välisiä yhteyksiä ja korrelaatioita. Näin voimme katsoa teidän uniikkia organisaatiotanne tarkemmin ja selvittää, mitkä tekijät juuri teillä rakentavat ja potentiaalisesti nakertavat innostusta sekä sitoutumista ja ennen kaikkea, mitä tulisi kehittää jotta engagement lisääntyisi.

icon-checkmark-circle_1

Kiinnostuitko analyysistämme?

Haluatko kuulla millaisia oivalluksia analyysimme tarjoaa teidän organisaatiollenne? Jätä yhteystietosi, niin sovitaan tapaaminen!

Sovitaan tapaaminen

Raaka harjoittelu viitoittaa tien menestykseen.

R

Onnistuakseen muutoksessa, liikkeelle tulee lähteä sieltä, missä ollaan. Ei sieltä missä ei enää olla tai missä ei ole koskaan oltukaan. Onnistumisen ensimmäinen askel on näin ollen tosiasioiden tunnistaminen ja tunnustaminen. Se on kartoituksen ja analyysin yhteispelin rooli.

Kun tiedetään, mihin ollaan matkalla ja on oivallettu ne tekijät, joita tulee kehittää sinne päästäkseen, on kokeilujen ja harjoittelun vuoro. Sillä vain rohkeus kokeilla, harjoitella ja oppia uutta johtaa menestykseen ja siihenhän tällä koko toiminnalla tähdätään.

Tulos kasvaa engagementin lisääntyessä

Engagementin kasvu lisää tutkitusti asiakastyytyväisyyttä, kasvattaa myyntiä ja sitä kautta liikevaihtoa. Lisäksi luvassa on parantunutta tehokkuutta ja tuottavuutta. Innostunut ja sitoutunut henkilöstö tuottaa enemmän innovaatioita ja kehittää aktiivisesti koko organisaation toimintaa.

Engagementin kasvu tuottaa myös säästöjä. Vaihtuvuus pienenee ja muun muassa poissaolot, onnettomuudet ja laatuongelmat vähenevät. Luvut ovat itse asiassa sellaisia, ettei millään organisaatiolla ole varaa olla kiinnittämättä huomiota engagementtiin.

Oppia urheilumaailmasta

Yrityselämällä on paljon opittavaa urheilumaailmasta. Ennen kaikkea opiksi voitaisiin ottaa siitä, miten huippusuoritusta rakennetaan aktiivisen harjoittelun kautta.

Siksi harjoitussuunnitelmat ja valmentaminen ovat meidän palvelumme kolmas ja samalla se kaikkein tärkein kulmakivi.

Kiinnostaako sinua harjoitussuunnitelmat, harjoittelu ja valmennus?

Haluatko kuulla millaisia harjoitussuunnitelmia ja harjoituksia teidän organisaationne kannattaa hyödyntää omalla muutosmatkallaan? Jätä yhteystietosi, niin sovitaan tapaaminen!

Jätä yhteystietosi ja sovitaan tapaaminen