Joskus sen vain tuntee,

tästä tulee hyvä (työ)päivä.

Olo on innostunut ja energinen, jopa malttamaton.

Tuntuu siltä, että on ihan päivän selvää mitä pitää tehdä seuraavaksi, mihin tällä kaikella pyritään ja miksi. Ympärillä on tiimi, johon voi luottaa täydellisesti ja joka luottaa takaisin. Oma hyvinvointi on hallussa ja asiat elämässä kohdallaan niin, että tähän voi oikeasti panostaa juuri nyt.

Tällainen tunne liittyy useimmilla meistä joihinkin hetkiin työelämässä. Osalle näitä hetkiä tulee kohdalle useammin, toisille ei juuri koskaan. Noita tunnelmia kuvaa englannin kielen termi engagement.

Oletko kiinnostunut engagementista?

Haluatko kuulla millaisia tuloksia engagementin kasvu saa aikaan teidän organisaatiossanne? Jätä yhteystietosi, niin sovitaan tapaaminen!

Sovitaan tapaaminen

Kartoituksemme kertoo, mistä lähdetään liikkeelle

Kartoituksemme esittää kolmekymmentä väittämää, joiden perusteella hahmotamme lähtötilanteenne.

Onko suunta selkeä?

Kuinka selkeästi teillä hahmotetaan se, mitä pyritään saamaan aikaan ja miksi? Onko tuottamanne asiakashyöty selkeä? Ovatko työntekijöidenne roolit, heidän vahvuutensa ja yhteiset tulevaisuuden kehitystavoitteet linjassa keskenään?

icon-checkmark-circle_1
icon-checkmark-circle_1

Millainen luottamus teidän organisaatiossanne vallitsee? Luottavatko kollegat toisiinsa ja ympäröivään organisaatioon? Kokevatko kaikki, että heihin luotetaan? Voiko mielipiteensä sanoa arastelematta?

Psykologinen turvallisuus

Miten teillä jaksetaan?

Miten teillä esiintyy stressiä ja kuormitusta? Kuinka tuette palautumista sekä tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä? Millaista roolia kiire näyttelee teidän organisaatiossanne?

icon-checkmark-circle_1

Kiinnostuitko kartoituksesta?

Haluatko kuulla, millaisia havaintoja kartoitus tuottaa teidän organisaatiostanne? Jätä yhteystietosi, niin sovitaan tapaaminen!

ota yhteyttä

Kartoituksen analysointi tarjoaa oivalluksia

Mitkä tekijät teillä rakentavat ja mitkä potentiaalisesti nakertavat engagement-kokemusta?

Engagement ja NPS

Analysoimalla tarkemmin vastauksianne, saamme selkeän kuvan engagementin asteesta teidän organisaatiossanne. Samoin meille selviää, kuinka paljon teillä on eri tekijöiden suhteen puolestapuhujia, passiivisia ja vastustajia.

icon-checkmark-circle_1
icon-checkmark-circle_1

Oivalluksia syntyy valtavasti vertailtaessa eri tiimejä ja eri rooleissa työskenteleviä ryhmiä keskenään. Tällöin tunnistetaan tehokkaasti sisäisen oppimisen ja ristiin pölyttämisen paikat, jotka mahdollistavat nopeita muutoksia parempaan.

Roolin ja tiimin vaikutus

Korrelaatiot ja suhteet

Analyysimme viimeisenä kulmakivenä tutkimme eri tekijöiden välisiä yhteyksiä ja korrelaatioita. Näin voimme katsoa teidän uniikkia organisaatiotanne tarkemmin ja selvittää, mitkä tekijät juuri teillä rakentavat ja potentiaalisesti nakertavat innostusta sekä sitoutumista ja ennen kaikkea, mitä tulisi kehittää jotta engagement lisääntyisi.

icon-checkmark-circle_1

Kiinnostuitko analyysistämme?

Haluatko kuulla millaisia oivalluksia analyysimme tarjoaa teidän organisaatiollenne? Jätä yhteystietosi, niin sovitaan tapaaminen!

Sovitaan tapaaminen

Raaka harjoittelu viitoittaa tien menestykseen.

R

Onnistuakseen muutoksessa, liikkeelle tulee lähteä sieltä, missä ollaan. Ei sieltä missä ei enää olla tai missä ei ole koskaan oltukaan. Onnistumisen ensimmäinen askel on näin ollen tosiasioiden tunnistaminen ja tunnustaminen. Se on kartoituksen ja analyysin yhteispelin rooli.

Kun tiedetään, mihin ollaan matkalla ja on oivallettu ne tekijät, joita tulee kehittää sinne päästäkseen, on kokeilujen ja harjoittelun vuoro. Sillä vain rohkeus kokeilla, harjoitella ja oppia uutta johtaa menestykseen ja siihenhän tällä koko toiminnalla tähdätään.

Tulos kasvaa engagementin lisääntyessä

Engagementin kasvu lisää tutkitusti asiakastyytyväisyyttä, kasvattaa myyntiä ja sitä kautta liikevaihtoa. Lisäksi luvassa on parantunutta tehokkuutta ja tuottavuutta. Innostunut ja sitoutunut henkilöstö tuottaa enemmän innovaatioita ja kehittää aktiivisesti koko organisaation toimintaa.

Engagementin kasvu tuottaa myös säästöjä. Vaihtuvuus pienenee ja muun muassa poissaolot, onnettomuudet ja laatuongelmat vähenevät. Luvut ovat itse asiassa sellaisia, ettei millään organisaatiolla ole varaa olla kiinnittämättä huomiota engagementtiin.

Oppia urheilumaailmasta

Yrityselämällä on paljon opittavaa urheilumaailmasta. Ennen kaikkea opiksi voitaisiin ottaa siitä, miten huippusuoritusta rakennetaan aktiivisen harjoittelun kautta.

Siksi harjoitussuunnitelmat ja valmentaminen ovat meidän palvelumme kolmas ja samalla se kaikkein tärkein kulmakivi.

Kiinnostaako sinua harjoitussuunnitelmat, harjoittelu ja valmennus?

Haluatko kuulla millaisia harjoitussuunnitelmia ja harjoituksia teidän organisaationne kannattaa hyödyntää omalla muutosmatkallaan? Jätä yhteystietosi, niin sovitaan tapaaminen!

Jätä yhteystietosi ja sovitaan tapaaminen