Analyysimme oivalluttaa,

mitä tulee kehittää.

Jokainen organisaatio on onnellinen omalla tavallaan.

Johtamisessa, yhteistyössä ja työntekemisessä on tiettyjä yleispäteviä prinsiippejä, jotka johtavat suurella todennäköisyydellä menestykseen. Se, mitä prinsiippiä juuri teidän kannattaa soveltaa, juuri tässä tilanteessa, riippuu täysin siitä, millaiset teidän lähtötilanteenne, tavoitteenne ja metatekijänne ovat. Nämä olosuhteet muodostavat aina uniikin kombinaation. Siksi kukaan ei voi tarjota teille yleispätevää ohjeistusta analysoimatta teidän tilannettanne.

Kartoituksesta, algoritmien avulla analysoiden, oivalluksiin.

Kehittämämme kartoitus ja siihen saadut vastaukset tarjoavat meille dataa oivallusten pohjaksi. Varsinaiset oivallukset syntyvät kehittämämme analyysin pohjalta, joka nojaa vahvaan akateemisen tutkimukseen. Ensimmäisenä algoritmimme tuottavat analyysin yleisesti engagementtiin kytkeytyvien tekijöiden osalta.

Näin muodostamme selkeän tilannekuvan engagementin asteestanne. Tiedämme, paljonko teillä on työntekijöitä, jotka ovat sekä innostuneita tavoitteistanne että sitoutuneita organisaatioonne. Tiedämme myös, paljonko teillä on passiivista henkilöstöä ja niitä, jotka ovat aktiivisemmin irtoamassa tai jo käytännössä irrallaan organisaatiostanne.

Korona tarjous

Juuri nyt on entistä tärkeämpää hahmottaa millainen tilanne organisaatioissa vallitsee hyvinvoinnin, luottamuksen ja tavoitteiden selkeyden osalta. Koska meidän missiomme on kehittää mahdollisimman monessa työympäristössä edellä mainittuja tekijöitä, olemme rakentaneet tähän hetkeen sopivan paketin ja erikoistarjouksen.

ota yhteyttä,
SAAT TARJOUKSEN

Engagement kohtaa sosiaalisen tartunnan teorian ja korrelaatiot.

Seuraavaksi analysoimme kunkin kartoituksen kolmesta osa-alueesta yhdessä ja erikseen. Vastausten keskiarvojen ja yleisen matemaattisen analyysin lisäksi algoritmimme tarkastelee vastaustenne jakaumaa erityisesti sosiaalisen tartunnan teorian pohjalta. Eli millaisia potentiaalisesti äänekkäitä vähemmistöjä teiltä löytyy? Tämän äänekkään vähemmistön ajatukset ja toiminta itse asiassa määrittävät sen, mistä yhteisössänne puhutaan ja mitä hiljainen enemmistö ryhtyy tekemään.

Kolmantena analyysinä tuotamme vastauksistanne korrelaatiokartan, jonka perusteella näemme selkeästi, mitkä avaintekijät ovat keskenään yhteydessä ja millä tavoin. Tämä auttaa oivaltamaan laajempia kokonaisuuksia sekä valaisee näkymiä yksittäisten tekijöiden taustalta.

Helpoiten omaksuttavat opit löytyvät talon sisältä.

Tämän edellä kuvatun analyysin tuotamme organisaatiorakenteenne mukaisesti eri rooleissa, liiketoiminta-alueilla ja tiimeissä työskenteleville ryhmille. Tämä auttaa meitä hahmottamaan eroja eri ryhmien ja roolien kokemusten välillä. Näin havaitsemme erityisesti sisäisiä vahvuuksianne ja keräämme oppeja, joita voitte tehokkaasti jakaa toinen toisillenne.

Lopulliset oivallukset syntyvät analyysin yhteisellä läpikäymisellä. Te tunnette oman organisaationne ja siihen liittyvät taustatekijät. Kun otamme analyysissämme vielä nämä taustatekijät huomioon, voimme luotettavasti valita keskeisimmät kehityskohteet joiden kehittämisellä on aidosti vaikutusta. Analyysimme lopuksi tarjoamme teille perustellut toimenpidesuositukset, joita voitte lähteä kokeilemaan ja harjoittelemaan saman tien.

Kiinnostuitko analyysistämme?

Haluatko kuulla, millaisia oivalluksia analyysimme tarjoaa teidän organisaatiollenne? Jätä yhteystietosi, niin sovitaan tapaaminen!

Jätä yhteystietosi ja sovitaan tapaaminen