Kartoitus kertoo meille,

mistä lähdemme liikkeelle.

Viisaus piilee siinä, että tunnistaa ja tunnustaa tosiasiat.

Suuri ajattelija Yogi Berra on joskus todennut todella hyvin: "Jos et tiedä, minne olet menossa, voit päätyä jonnekin toisaalle." Sama pätee kääntäen myös lähtöpisteen suhteen. Jos et tiedä mistä lähdet liikkeelle, tulee suunnan määrittämisestä eli muutoksen johtamisesta käytännössä mahdotonta, vaikka tavoitetila olisi kuinka selvä.

Mitä menestyvät yritykset edellä, sitä sellaisiksi haluavat perässä.

Akateeminen organisaatiotutkimus on paljastanut keskeisimmät organisaatioiden menestykseen vaikuttavat metatason tekijät. Parasta näissä tekijöissä on se, että ne ovat toimialasta riippumattomia. Lisäksi nämä tekijät ovat erinomaisia siinä mielessä, että mikä tahansa organisaatio voi kehittää niitä omassa toiminnassaan milloin tahansa ja koko ajan.

Kehittämämme kartoitus luotaa organisaatioiden tilaa näillä kolmella keskeisellä alueella. Kultakin alueelta esitetään vastaajille kymmenen väittämää, joiden paikkaansa pitävyyttä he arvioivat omalta kohdaltaan

Strategia määrittää toiminnan tarkoituksen ja antaa työlle merkityksen.

Ensinnäkin parhaiten menestyvissä yrityksissä vallitsee konsensus käsitys siitä, mitä pyritään saamaan aikaan ja miksi. Lisäksi kaikille osapuolille on selvää, mikä on tuotettava asiakashyöty. Nämä tavoitteet innostavat henkilöstöä ja ne koetaan itselle merkityksellisiksi. Kun vielä oma tekeminen osataan yhdistää yhteisiin tavoitteisiin, omat velvollisuudet ja vastuut ovat linjassa vahvuuksien kanssa ja uuden oppimiseen on tarjolla mahdollisuuksia, päästään ensimmäisellä menestykseen johtavalla alueella pitkälle.

Psykologinen turvallisuuden tunne ja keskinäinen luottamus.

Toiseksi menestyvien yritysten ytimestä löytyy psykologisen turvallisuuden tunne. Tämä syntyy, kun työntekijät voivat luottaa toisiinsa ja ympäröivään organisaatioon. Samaan aikaan he kokevat, että heihin luotetaan ja heidän mielipiteillään on merkitystä sekä heidän näkemyksiään arvostetaan. Kun lisäksi omien tavoitteiden saavuttaminen on mahdollistettu ja tavoitteiden saavuttaminen huomioidaan hienosti sekä kokeiluihin kannustetaan, on toinenkin menestyksen osa-alue kunnossa.

Henkilökohtainen hyvinvointi mahdollistaa huippusuorituksen ja onnellisuuden.

Kolmas, ja edelleen liian usein työelämässä unohdettu alue, on henkilökohtainen hyvinvointi. Tämän alueen paras yksittäinen mittarina on onnellisuus. Parhaat työympäristöt kuormittavat työntekijöitä yksilöllisen ja yhteisöllisen kehittymisen kannalta juuri sopivasti. Samaan aikaan ne aidosti mahdollistavat ja tukevat työntekijöitään palautumisessa.

Tällaista tukea ovat esimerkiksi stressinhallinnan työkalujen tarjoaminen ja työn sekä vapaa-ajan välisen tasapainon suunnitelmallinen varmistaminen. Yksilöt puolestaan rakentavat hyvinvoivaa yhteisöä siten, että jokainen huolehtii omalta osaltaan henkilökohtaisen hyvinvoinnin kulmakivien haltuun ottamisesta. Parhaissa yhteisöissä tuetaan toinen toisiaan ja hyvinvointi tarttuu sosiaalisesti.

Kiinnostuitko kartoituksestamme?

Haluatko kuulla, miten kartoitus voi auttaa teidän organisaatiotanne hahmottamaan missä juuri tällä hetkellä mennään? Jätä yhteystietosi, niin sovitaan tapaaminen!

Jätä yhteystietosi ja sovitaan tapaaminen