Kartoitus kertoo meille,

mistä lähdemme liikkeelle.

Viisaus piilee siinä, että tunnistaa ja tunnustaa tosiasiat.

Suuri ajattelija Yogi Berra on joskus todennut todella hyvin: "Jos et tiedä, minne olet menossa, voit päätyä jonnekin toisaalle." Sama pätee kääntäen myös lähtöpisteen suhteen. Jos et tiedä mistä lähdet liikkeelle, on vaikea tietää oletko päässyt perille, olipa tavoitteena mikä tahansa.

Tilanteen hahmotuksen merkitys korostuu erityisesti nyt, kun korona muokkaa työympäristöjä kovalla kädellä.

Menestymisen ratkaisevat "pehmeät" metatekijät, ei kova asiaosaaminen

Akateeminen organisaatiotutkimus on paljastanut keskeisimmät organisaatioiden menestykseen vaikuttavat tekijät. Ne ova ennemminkin pehmeitä metatason tekijöitä, kuin niin sanottua kovaa asiaosaamista. Alansa parhaista ammattilaisista koottu tiimikään ei pärjää kilpailussa, ellei se pelaa yhteen parhaalla mahdollisella tavalla.

Parasta näissä metatekijöissä on se, että ne ovat toimialasta riippumattomia. Lisäksi nämä tekijät ovat erinomaisia siinä mielessä, että mikä tahansa organisaatio voi kehittää niitä omassa toiminnassaan milloin tahansa ja koko ajan.

Kehittämämme kartoitus luotaa organisaatioiden tilaa kolmella keskeisellä metatekijän alueella (strategia, luottamus, hyvinvointi). Kultakin alueelta esitetään vastaajille kymmenen väittämää, joiden paikkansa pitävyyttä organisaatiossa he arvioivat omalta kohdaltaan.

Korona tarjous

Juuri nyt on entistä tärkeämpää hahmottaa millainen tilanne organisaatioissa vallitsee hyvinvoinnin, luottamuksen ja tavoitteiden selkeyden osalta. Koska meidän missiomme on kehittää mahdollisimman monessa työympäristössä edellä mainittuja tekijöitä, olemme rakentaneet tähän hetkeen sopivan paketin ja erikoistarjouksen.

ota yhteyttä,
SAAT TARJOUKSEN

Strategia määrittää toiminnan tarkoituksen ja antaa työlle merkityksen.

Parhaiten menestyvissä yrityksissä vallitsee selkä konsensuskäsitys siitä, mitä pyritään saamaan aikaan ja miksi. Lisäksi kaikille osapuolille on selvää, mikä on tuotettava asiakashyöty. Nämä tavoitteet innostavat henkilöstöä ja ne koetaan itselle merkityksellisiksi. Kun vielä oma tekeminen osataan yhdistää yhteisiin tavoitteisiin, omat velvollisuudet ja vastuut ovat linjassa vahvuuksien kanssa ja uuden oppimiseen on tarjolla mahdollisuuksia, päästään ensimmäisellä menestykseen johtavalla alueella pitkälle.

Psykologinen turvallisuuden tunne ja keskinäinen luottamus.

Toiseksi menestyvien yritysten ytimestä löytyy psykologinen turvallisuuden tunne. Tämä syntyy, kun työntekijät voivat luottaa toisiinsa ja ympäröivään organisaatioon. Samaan aikaan he kokevat, että heihin luotetaan ja heidän mielipiteillään on merkitystä sekä heidän näkemyksiään arvostetaan. Kun lisäksi omien tavoitteiden saavuttaminen on mahdollistettu ja tavoitteiden saavuttaminen huomioidaan hienosti, on töissä pääasiassa mukavaa.

Kun tällaisessa ympäristössä työntekijöitä haastetaan ja tuetaan kehittymisessä sekä ollaan aidosti kiinnostuneita heidän edistymisestään, alkaa tapahtua ihmeitä.

Henkilökohtainen hyvinvointi mahdollistaa huippusuorituksen ja onnellisuuden.

Kolmas, ja edelleen liian usein työelämässä unohdettu alue, on henkilökohtainen hyvinvointi. Tämän alueen paras yksittäinen mittari on onnellisuus. Parhaat työympäristöt kuormittavat työntekijöitä yksilöllisen ja yhteisöllisen kehittymisen kannalta juuri sopivasti. Samaan aikaan ne aidosti mahdollistavat ja tukevat työntekijöitään palautumisessa.

Tällaista tukea ovat esimerkiksi stressinhallinnan työkalujen tarjoaminen ja työn sekä vapaa-ajan välisen tasapainon suunnitelmallinen varmistaminen. Yksilöt puolestaan rakentavat hyvinvoivaa yhteisöä siten, että jokainen huolehtii omalta osaltaan henkilökohtaisen hyvinvoinnin kulmakivien haltuun ottamisesta. Parhaissa yhteisöissä tuetaan toinen toisiaan ja hyvin voiminen tarttuu sosiaalisesti.

Kiinnostuitko kartoituksestamme?

Haluatko kuulla, miten kartoitus ja sen huolellinen analyysi voi auttaa teidän organisaatiotanne hahmottamaan missä juuri tällä hetkellä mennään ja mihin kehityspanokset kannattaa asettaa?

Jätä yhteystietosi, niin sovitaan tapaaminen!

Jätä yhteystietosi ja sovitaan tapaaminen