H*L*T*E = Menestys

Timo Muhonen

Menestyksen kaava on yksinkertainen.

Yritysten menestystekijöistä on kirjoitettu lukuisia opuksia. Ja kukapa, vähän yli nelikymppinen, riittävän pitkään työelämän johtotehtävissä tarponut, ei sellaisen kirjoittamisesta haaveilisi. Sillä mitä enemmän asiaa tutkii ja mitä syvemmin siihen perehtyy, sitä yksinkertaisemmalta menestyksen saavuttaminen alkaa näyttämään.

Ja silti niin harva onnistuu sen saavuttamaan.

Niinpä kehitimme menestykselle kokonaisen opuksen sijaan oheisen kaavan. Metaforana sitä voi verrata fysiikan kaavaan, jolla kuvataan kappaleen liikettä. Kappale on tässä metaforassa organisaatio ja liikkeen ympäristö on organisaation ympärillä vallitseva markkina.

H = Hyvinvointi

Hyvinvointi liittyy tässä metaforassa kappaleen massaan. Mitä enemmän hyvinvointia esiintyy, sitä kevyemmin ja ketterämmin kyetään liikkumaan.

Heikompi hyvinvoinnin taso siis tuo kaikkeen liikkeeseen hitautta ja jähmeyttä. Yksittäiset ja yksinkertaisetkin toimenpiteet tehdään hitaammin. Päätökset ottavat aikaa ja helposti oikean sijaan valituksi tulee se ilmeinen, joka usein on kuitenkin väärä valinta. Näin ketteryys kärsii, kun päätöksiä pitää peruuttaa ja hankkeita aloittaa alusta.

L = Luottamus

Luottamus taas on kuin voiteluaine organisaatiossa. Mitä enemmän luottamusta esiintyy, sitä vähemmän on liikettä hidastavaa kitkaa.

Jos luottamus puuttuu tai se on alhaisella tasolla, esiintyy kaikessa tekemisessä liikettä hidastavaa kitkaa. Toisten ehdotuksia epäillään ja kaikkeen tekemiseen pesiytyy ylimääräistä hankaluutta, kun aina ensin pitää vakuuttaa ja vaikuttaa.

T = Tarkoitus

Tarkoitus puolestaan määrittää liikkeelle suunnan. Jos organisaation sisällä vallitsee selkeä konsensus siitä, mihin pyritään ja miksi, osoittavat organisaation sisäiset voimavektorit samaan suuntaan.

Vastakohtana on tilanne, jossa organisaation sisällä ollaan eri mieltä tekemisen tavoitteista ja etenemisen suunnasta. Yksilöt tai yksiköt vetävät tuolloin koko organisaatiota eri suuntiin ja pahimmillaan se repeää liitoksistaan.

Epäselvyys yhteisestä suunnasta tuottaa saman tuloksen, mutta osin huomaamatta. Tehdään vähän kuin vahingossa eri suuntaan vieviä tekoja, kun ei ymmärretä yhteisesti, mitä pyritään saamaan aikaan ja miksi.

E = Engagement

Engagement vertautuu tässä kappaleen liikettä kiihdyttävään voimaan. Mitä enemmän engagementtia esiintyy, sitä enemmän voimaa on liikettä vauhdittamassa.

Kun engagement valjastetaan sellaisen organisaation käyttöön, jossa suunta on kaikille selkeä, luottamus on korkealla tasolla ja henkilöstö liikkuu ketterästi, päästään nopeasti ja pitkälle haluttuun suuntaan.

Vastaavasti jos engagementtia edes onnistutaan rakentamaan organisaatioon, jossa ei ole yhteistä suuntaa, on hyvin todennäköistä, että jokin osa organisaatiosta irtaantuu kokonaisuudesta. Jos organisaatiossa taas vallitsee luottamuspula, ei engagementin kiihdyttävä voima saa organisaatiota kunnolla liikkeelle kitkan johdosta.

Samoin liike lakkaa ennen kuin päästään perille, jos liike liikkuminen on liian raskasta hyvinvoinnin puuttuessa. Jos nykyisestäkään tekemisestä ei palauduta kunnolla, ei uuden tekemisen tehokkaalle oppimisille ole edes mahdollisuuksia

Millainen tilanne teillä vallitsee?

Muutoksen äärellä kannattaa ihan ensiksi selvittää mistä lähdetään liikkeelle. Kun hahmottaa oman lähtötilanteensa sekä sen mihin pyritään, voi kehittää juuri niitä tekijöitä, joilla on eniten vaikutusta oman onnistumisen kanssa.

Kun vielä ymmärtää minkä verran engagementtia omassa organisaatiossa esiintyy ja mitkä tekijät siihen kytkeytyvät, voi panostaa myös kiihdyttämään kehitystä. Näin saadaan hyvät edellytykset aidosti onnistua muutoksen johtamisessa.

Tiedätkö, millainen tilanne teillä vallitsee ja osaatko valita toimenpiteet, joilla voit kehittää tilannetta heti huomisesta eteenpäin? Jos et, niin haluatko selvittää, mikä tilanne teillä vallitsee ja kuinka voitte kehittää työympäristöänne mahdollisimman tehokkaasti?

Jätä yhteystietosi ja sovitaan tapaaminen