Strategia ei innosta,

eikä kiinnosta.

Timo Muhonen, 1.12.2019

Vain kaksi prosenttia työtekijöistä tuntee oman organisaationsa strategian

Näin toteaa Maarika Maury Vaasan yliopistossa tekemässään väitöskirjassa. Eikä strategia ole juuri sen paremmin hallussa yritysten johdossakaan. Ylimmästä johdosta 13 prosenttia ja keskijohdosta vain kahdeksan prosenttia pystyy ilmaisemaan yrityksen strategian niin kuin se on yhtiössä virallisesti määritelty.

Sanonpahan vaan, että jos noilla lukemilla päätyy toteuttamaan strategiansa, ei kyseessä ole onnistuminen vaan vahinko! Tilanne on aidosti huolestuttava, sillä parhaiten menestyvät hänen mukaansa juuri ne yhtiöt, joissa strategia tunnetaan. Miten luulet teidän organisaationne pärjäävän tässä kohtaa?

Innostus ja kiinnostus yhteydessä toisiinsa

Mauryn tutkimuksessa oli mukana 150 erikokoista organisaatiota useilta eri toimialoilta ja vastaajina lähes 10 000 työntekijää organisaatioiden eri tasoilta. Saman suuntaisia tuloksia tulee eteen muualtakin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tehty, 23 000 vastaajaa käsittäneen tutkimuksen mukaan vain yksi viidestä työntekijästä oli innostunut tiiminsä tai organisaationsa tavoitteista.

Samaisen tutkimuksen mukaan kolmanneksella työntekijöistä oli hahmotus organisaationsa strategiasta ja yksi viidestä kertoi hahmottavansa lisäksi selkeän yhteyden oman tekemisensä, sekä tiiminsä ja organisaationsa tavoitteiden välillä.

Onhan oikeastaan aika luonnollista, että se mikä ei innosta eikä kiinnosta, niin ei siihen jaksa perehtyäkään.

Miten strategiasta saisi innostavamman?

Edellä kuvatun kaltaisia tuloksia nousee esiin meidänkin kartoituksissa. Lähtöpistemittauksissa strategiaa ei hahmoteta organisaation tasolla kovin selkeästi, eikä se hirveästi innosta. Yleisesti menee myös niin, että jokaisella hierarkisella askelmalla strategian hahmottaminen heikkenee.

Tämä on toki ymmärrettävää sitä taustaa vasten, että ylin johto käyttää aikaansa paljon muita enemmän strategian käsittelemiseen – niin kuin pitääkin. On paljon helpompi ymmärtää sellaista, jonka hahmottamiseen käyttää aikaansa, jonka muotoutumiseen saa vaikuttaa ja josta saa vieläpä lopulta tehdä päätöksiä.

Eli tästä voi kääntäen johtaa, ymmärryksen lisääntyvän osallistumisen lisääntyessä. Voisiko strategiasta viestimisen tai sen hahmottamiseen siis osallistaa enemmän koko organisaatiota? Ja kasvattaa siten yhteistä ymmärrystä itse strategiasta, sen taustoista ja merkityksestä.

Mitä jos strategian viestimisessä käytettäisiin soveltavasti Simon Sinekin oppeja? Eli ei kerrottaisi alaspäin mitä henkilöstön tulee tehdä ja miten, vaan käsiteltäisiin strategiaa ensin yhdessä siitä näkökulmasta, miksi teemme näin? Seuraavaksi jokainen saisi ottaa kantaa, miten strategiaa olisi omalla alueellaan paras toteuttaa ja se mitä lopulta tehdään olisi varsinaisten asiantuntijoiden, eli itse tekijöiden vastuulla.

TAKAISIN HAJATELMIIN

Jätä yhteystietosi ja sovitaan tapaaminen